BrandName

Kết quả tuần 3

Bảng vàng Welyo chúc mừng bạn

Giải nhất

BrandName

Thủy Phạm

176 điểm

Giải nhì

1.
BrandName
Hồng Thuần 136 điểm
2.
BrandName
Nguyễn Trang 126 điểm
3.
BrandName
Vũ Na 122 điểm
1.
BrandName
Khoa Minh Trần 121 điểm
2.
BrandName
Dũng Đoàn 120 điểm
3.
BrandName
Huynh Anh Kiệt 119 điểm
4.
BrandName
ha kong senh 118 điểm
5.
BrandName
Ha Thuy 116 điểm
6.
BrandName
Cao Thị Hoa 116 điểm
7.
BrandName
Nhi Khôi 116 điểm
8.
BrandName
ha tri lang 115 điểm
9.
BrandName
Dương thị tuyến 113 điểm
10.
BrandName
ha thi cam van 110 điểm