BrandName

Kết quả tuần 2

Bảng vàng Welyo chúc mừng bạn

Giải nhất

BrandName

hà thị thu sương

238 điểm

Giải nhì

1.
BrandName
Nguyễn Thị Tuyết Như 200 điểm
2.
BrandName
Lê Xuân Hải 150 điểm
3.
BrandName
Trang Ho 88 điểm
1.
BrandName
Nguyễn Thị Nguyệt 43 điểm
2.
BrandName
đặng thị ngọc 40 điểm
3.
BrandName
Ha Nhung 38 điểm
4.
BrandName
Ngat Dao 37 điểm
5.
BrandName
mi Van 37 điểm
6.
BrandName
Thu Trinh 37 điểm
7.
BrandName
hai minh 36 điểm
8.
BrandName
van anh bui 35 điểm
9.
BrandName
Bùi Trung Trịnh 35 điểm
10.
BrandName
Trần Văn Hòe 35 điểm