BrandName

Kết quả tuần 1

Bảng vàng Welyo chúc mừng bạn

Giải nhất

BrandName

Hồng Nhung

289 điểm

Giải nhì

1.
BrandName
cao việt hùng 232 điểm
2.
BrandName
trần thị thúy 224 điểm
3.
BrandName
Minh Nguyễn 145 điểm
1.
BrandName
Linh Tây Đào 144 điểm
2.
BrandName
Nguyễn Bảo Phúc Ngân 141 điểm
3.
BrandName
Nguyễn Thị Lệ HằnG 138 điểm
4.
BrandName
Ngọc Tô 134 điểm
5.
BrandName
Bùi Thị Vân Anh 118 điểm
6.
BrandName
vũ thị hồng hạnh 111 điểm
7.
BrandName
trần minh ngọc 110 điểm
8.
BrandName
Le Han 91 điểm
9.
BrandName
Phan Khánh Duy 88 điểm
10.
BrandName
Như Quỳnh Như Quỳnh 71 điểm