BrandName

Kết quả tuần 4

Bảng vàng Welyo chúc mừng bạn

Giải nhất

BrandName

Liên Nguyễn

179 điểm

Giải nhì

1.
BrandName
Hoàng Hồng AnhAnh 168 điểm
2.
BrandName
Đặng Thế Thái 150 điểm
3.
BrandName
Thanh Thanh Phạm 130 điểm
1.
BrandName
Tuan Ngo 115 điểm
2.
BrandName
nguyễn xuân tưởng 113 điểm
3.
BrandName
Nguyễn Văn Tới 106 điểm
4.
BrandName
Ấp Trứng HQ 104 điểm
5.
BrandName
Bao Dang Phuong 102 điểm
6.
BrandName
Vy Uyen 102 điểm
7.
BrandName
Trang Hoang Kieu 99 điểm
8.
BrandName
Nguyễn Thị Thúy Nga 99 điểm
9.
BrandName
Văn Quỳnh Như 99 điểm
10.
BrandName
Hà Minh 94 điểm